Week van Het Vergeten Kind 2021


Datum: 29-1-2021 tot en met 4-2-2012

Stichting Het Vergeten Kind startte onlangs de campagne ‘Maak je HART voor vergeten kinderen in sociaal isolement’ om aandacht te vragen voor de alarmerende situatie van 80.000 kinderen in Nederland die zich fundamenteel alleen voelen. Zij groeien op in gezinnen met heftige problemen. Hun ouders kunnen niet goed voor hen zorgen en buiten het gezin is er niemand die zich om ze bekommert. In deze bijzondere periode van corona kan iedereen zich iets voorstellen bij een isolement. Voor deze kinderen is dit niet alleen nu, maar altijd de dagelijkse praktijk. Door schaamte over hun situatie en opgedane negatieve ervaringen vertellen ze niet over hun problemen thuis. Hun wereld wordt steeds kleiner.

Meer weten?

Langdurig isolement heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Ze hebben minder zelfvertrouwen en meer last van depressie en angst. Ze doen vaker aan zelfbeschadiging en hebben meer suïcidale neigingen. Ook hun hersenontwikkeling kan door een isolement beïnvloed worden. Jongeren die zonder steun van hun netwerk de jeugdzorg verlaten, hebben vaker geen baan, geen stabiele huisvesting en geen opleiding. Ze hebben meer problemen met criminaliteit, geweld in relaties en drugs- en alcoholgebruik.

Onderzoek ‘Ik voelde me alleen en dacht dat ik niet goed genoeg was’

Het Vergeten Kind deed onderzoek naar opgroeien in isolatie en interviewde 38 jongeren en 35 ouders. Allemaal hebben ze te maken (gehad) met problemen in de thuissituatie en een sociaal isolement. 154 hulpverleners die werken met kinderen in een isolement, vulden een vragenlijst in.

  • In het onderzoek geeft meer dan 50% van de kinderen aan te worden gepest en buitengesloten, zowel door kinderen als door volwassenen en 72% voelt zich alleen, onbegrepen en is onzeker.
  • 77% van de kinderen heeft moeten wisselen van school, gemiddeld maar liefst drie keer. Bijvoorbeeld door pesten, een uithuisplaatsing, verhuizing na een scheiding of overstap naar speciaal onderwijs.
  • Van de ouders vertelt 94% dat hun kinderen nooit, of sporadisch vriendjes meenemen naar huis en 91% dat ze (te) weinig mensen om zich heen hebben die ze om hulp kunnen vragen. Kinderen krijgen daardoor van huis uit een klein netwerk mee.
  • De bevraagde hulpverleners geven aan dat ze kinderen wel willen helpen om uit hun isolement te komen, maar 62% van de hulpverleners lukt dat nauwelijks.

Bekijk het filmpje waarin jongeren vertellen wat het sociaal isolement met ze doet.

Alarmbel voor gemeenten, scholen en jeugdzorg

Het vergeten kind hart

Met de landelijke campagne ‘Maak je HART voor vergeten kinderen in sociaal isolement’ vraagt Stichting Het Vergeten Kind aan heel Nederland om achter deze kinderen te gaan staan en op www.hetvergetenkind.nl een hart achter te laten op de kaart van Nederland. Gesterkt door aandacht voor dit thema en de ‘harten steun’ uit het land kan de stichting krachtiger gemeenten, scholen en jeugdzorg aansporen om het isolement van deze kinderen te doorbreken. “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. We roepen ze op om informele steun voor kwetsbare gezinnen te organiseren en sociale samenhang in de wijk te bevorderen. En om jeugdzorg zodanig te sturen dat zij het netwerk van de kinderen versterken in plaats van aan de kant te schuiven. Zich gesteund voelen is essentieel voor ieder kind, maar vooral voor kinderen met veel problemen in de thuissituatie”, aldus directeur Margot Ende-van den Broek.

De Week van Het Vergeten Kind – 29 januari t/m 4 februari

De agenderingscampagne loopt van 25 januari t/m 12 februari. Binnen de campagneperiode organiseert Het Vergeten Kind de ‘Week van Het Vergeten Kind 2021’ van 29 januari t/m 4 februari. Tijdens deze Week gaan ambassadeurs van de stichting, onder wie Jamai Loman, Natasja Froger, Juvat Westendorp, Angela Schijf, Saar Koningsberger en Babette van Veen samen met The Unforgettables (leden van de jongerenraad van Het Vergeten Kind) op pad om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de problematiek en harten op de kaart te verzamelen. Via een tour die onder andere langs bewindslieden, gemeenten, bekende Nederlanders, experts en hulpverleners zal gaan, hopen zij heel Nederland in beweging te krijgen voor kinderen in een sociaal isolement.

Geschreven door Rianne

Rianne, moeder van twee pubers, part-time werkzaam als SEO-specialist bij een webdesignbureau en ontzettend actief op CooleSuggesties.nl! Ze houdt van gezellige dingen doen met het gezin, uitstapjes ondernemen, lezen, een goede latte en van films kijken.