logo-liggend-wit-donkerblauw-klein

Meedoen aan verkeersveiligheid is een geweldig voornemen!

Het nieuwe decennium moeten we goed beginnen! Het aantal verkeersslachtoffers kan fors omlaag. Veilig Verkeer Nederland acht het van groot belang om mensen en organisaties aan te moedigen en toe te rusten om zich actief in te zetten voor verkeersveiligheid. Alles op alles om gewenst verkeersgedrag aan te moedigen. Het voornemen om verkeersveiliger te zijn en daarin het goede voorbeeld te geven, voor jezelf, jouw familie, vrienden en andere verkeersdeelnemers is in ieder geval een belangrijk en levensreddend voornemen voor 2020.

Drie tips om de goede voornemens in het verkeer ook echt vol te houden

Een kleine aanpassing in je gedrag heeft een groot effect op de verkeersveiligheid. Zeker als iedereen meedoet. Hoe opener je bent over je goede voornemens, hoe groter de kans dat anderen geïnspireerd raken, jou steunen of met je mee willen denken. Hoe realistischer en concreter je de goede voornemens maakt hoe beter je ze kunt uitvoeren. Een positieve formulering en een toevoeging van het sociale element helpt daarbij. Bijvoorbeeld: ‘Als ik autorijd, stop ik mijn telefoon in mijn tas. Ik vertel mijn omgeving dat ik onderweg offline ben. Mijn telefoon zet ik op niet storen’.

De voornemens hoeven helemaal niet groots of moeilijk te zijn. Iedereen kan richting aangeven, de gordel omdoen, 100% nuchter in de auto stappen, de maximum snelheid respecteren, de fietsverlichting aanzetten of voldoende afstand houden.

Gedrag, infrastructuur en handhaving goed op elkaar afstemmen

In 2018 vielen 21.700 ernstig gewonden , zo’n 1.000 meer dan in 2017. Deze toename komt bovenop het aantal verkeersdoden dat in datzelfde jaar met 11% steeg naar 678. Om gewenst verkeersgedrag aan te moedigen gaat Veilig Verkeer Nederland de reeds ingezette gedragscampagne ‘Meedoen is makkelijk’ intensiveren. Het is en blijft belangrijk om gedrag, infra en handhaving goed op elkaar af te stemmen.

Nederlanders vinden het verkeer niet veilig voor hun kinderen

Nederlanders vinden het verkeer best veilig, maar niet voor hun kinderen. Dit blijkt uit VVN’s Flitspeiling 2019. 11% vindt het verkeer in de eigen woonomgeving onveilig. Verreweg de meest genoemde oorzaak is dat auto’s te hard rijden (53%). Van de respondenten heeft 22% zich weleens ingezet voor de verkeersveiligheid in hun eigen buurt, meestal door contact op te nemen met de gemeente . Slechts 33% gaf aan het verkeer (erg) veilig te vinden voor hun kinderen. In 2018: was dit nog 46% en in 2016: 41%

Voorkomen van te hard rijden is een geweldig voornemen

Onze acht tips om direct te zorgen voor meer veiligheid kunnen daarbij helpen. Te hard rijden is een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen: naar schatting wordt een derde van de dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid. Het voorkomen van te hard rijden is dan ook een geweldig voornemen. Onze eerste tip gaat daarover. Het is iets dat mensen ongemerkt vaak doen. Een paar kilometer lijkt onschuldig, maar in een woonwijk kan dat letterlijk van levensbelang zijn. Het helpt om regelmatig je snelheidsmeter te checken. Cruisecontrol of een snelheidsbegrenzer zijn prima hulpmiddelen om je aan de snelheid te houden. Als de gemiddelde snelheid zakt van 50 naar 49 km/uur, dan zal dit naar verwachting leiden tot 5,9% minder doden en 4% minder ernstig gewonden. Hoe mooi is dus dit voornemen!

Verkeersonveilige situaties melden!

Ken jij een onveilige verkeerssituatie waar het echt beter kan? Meld het bij het VVN Participatiepunt en wij helpen je om gezamenlijk de situatie veiliger te maken.

Geschreven door Rianne

Rianne, moeder van twee pubers, part-time werkzaam als SEO-specialist bij een webdesignbureau en ontzettend actief op CooleSuggesties.nl! Ze houdt van gezellige dingen doen met het gezin, uitstapjes ondernemen, lezen, een goede latte en van films kijken.