logo-liggend-wit-donkerblauw-klein

Vijf belangrijke tips bij bedrijfsafval


Het is voor veel ondernemers lastig om goed met bedrijfsafval om te gaan. Dit is ook geen onderwerp dat gemakkelijk besproken wordt. Afval scheiden is echter essentieel om duurzaam te ondernemen. Door te scheiden ben je bovendien in grote mate van het dure restafval af. Dat maakt het zakelijk ook heel interessant. Het is fijn om te weten op welke manier je dit beter kan aanpakken. Daarom vind je in dit artikel 5 tips die je kunnen helpen in de toekomst.

1. Werken met de inzamelaar

Het is belangrijk om voor bedrijfsafval te werken met een goede afvalinzamelaar. Hoe meer mogelijkheden geboden worden, hoe aantrekkelijker dit is. Werken met een rolcontainer kan bijvoorbeeld veel opleveren. Het is belangrijk dat alle zaken rondom de inzameling goed geregeld zijn. De inzamelaar kan met je meedenken om het proces optimaal in te richten. Het is ook slim om inzamelaars te vergelijken. Je let dan op wat de mogelijkheden zijn, welke module je kan gebruiken, hoe gemakkelijk alles te regelen is en hoe vaak alles geleegd wordt.

2. De achterkant goed regelen

Wanneer je weet welke afvalstromen je moet scheiden, welke containers nodig zijn en hoe vaak deze moeten worden geleegd, is het belangrijk om andere zaken te regelen. Zo moet je weten waar je jouw inzamelmodules en containers plaatst. Het is belangrijk om uit te gaan van de gebruikers, voor hen moet alles gemakkelijk zijn. Wanneer er meer afvalstromen zijn, zijn er vaak ook meer containers. Het is wel zo dat het volume per stroom afneemt en de containers dus wat kleiner kunnen zijn. 

3. Doe het samen

Afval gescheiden inzamelen en verwerken doe je natuurlijk niet helemaal alleen. Je wilt dat iedereen erbij betrokken wordt. Van medewerkers, tot schoonmakers, tot de inzamelaar en jij zelf heeft iedereen een taak hierin. Bovendien kan samenwerking ook tot betere ideeën voor het inzamelen leiden. Wanneer je dit allemaal in goede banden leidt, dan kan je er zeker van zijn dat het veel meer oplevert.

4. Zorg voor zuivere afvalstromen

Wanneer je start met scheiden, dan zal het even lastig zijn, maar hoe langer je bezig bent hoe beter je voor schone afvalstromen moet kunnen zorgen. Hoe zuiverder ze zijn, hoe beter de materialen te recyclen zijn. Het is dus ook belangrijk om dit goed te monitoren. Kijk of alles wel door alle betrokkenen in de juiste bak wordt gegooid. Maak dit makkelijker door met iconen en kleuren te werken. Zorg ook dat het inzamelen zo gemakkelijk als mogelijk wordt gemaakt.

5. Vandaag nog beginnen

Het is het doel om Nederland in 2050 100% circulair te maken. Dit betekent dus ook dat er nog flinke stappen gezet moeten worden, want er is nog veel restafval. Eerder beginnen met scheiden levert je dus al eerder voordeel op.

Geschreven door Gastblogger

Dit artikel is niet door ons gecontroleerd op juistheid van informatie. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de websites waar dit artikel naar linkt.
Lees onze disclaimer voor meer informatie.