logo-liggend-wit-donkerblauw-klein

Wanneer kies je voor een studie organisatiekunde of veranderkunde?


Organisatiekunde en veranderkunde zijn twee studierichtingen die beide gericht zijn op het begrijpen van organisaties. Hoewel er enige overlap is tussen de twee, zijn er ook belangrijke verschillen. In dit artikel gaan we wat verder in op deze twee studies.

Het bestuderen van de werking en verandering van organisaties

Organisatiekunde biedt een breed begrip van de werking van organisaties, terwijl veranderkunde zich vooral richt op het ontwerpen en implementeren van veranderingen in deze organisaties. Beide studierichtingen zijn daarom interessant voor organisaties en hun werknemers, omdat ze kunnen helpen om de prestaties te verbeteren en veranderingen efficiënter te implementeren.

Organisatiekunde

Organisatiekunde is gericht op het begrijpen van hoe organisaties functioneren. Het is een multidisciplinaire studie die zich richt op het begrijpen van organisatiestructuren, -processen en -gedrag. Organisatiekunde bestudeert hoe organisaties worden gevormd, hoe ze werken en hoe ze veranderen. Het omvat verschillende disciplines zoals sociologie, psychologie, economie en management.

Veranderkunde

Veranderkunde is gericht op het begrijpen van hoe organisaties veranderen en hoe deze veranderingen kunnen worden geïmplementeerd zonder al te veel tegenslag. Het richt zich op het begrijpen van veranderingsprocessen in organisaties en hoe deze processen kunnen worden gepland, geïmplementeerd en beheerd. Veranderkunde omvat verschillende disciplines zoals sociologie, psychologie, management en communicatie.

Het verschil tussen organisatiekunde en veranderkunde

Het belangrijkste verschil tussen organisatiekunde en veranderkunde is dat organisatiekunde zich richt op hoe organisaties werken, terwijl veranderkunde zich richt op hoe organisaties kunnen veranderen en hoe deze veranderingen kunnen worden geïmplementeerd. Organisatiekunde gaat dus vooral over het begrijpen van het functioneren van een organisatie, terwijl veranderkunde zich specifiek richt op het ontwerpen en implementeren van veranderingen in een organisatie.

Een ander belangrijk verschil tussen organisatiekunde en veranderkunde is dat organisatiekunde een meer theoretische benadering heeft, terwijl veranderkunde zich richt op de praktische toepassing van deze theorieën. Organisatiekunde is gericht op het ontwikkelen van theorieën en modellen om het functioneren van organisaties te begrijpen, terwijl veranderkunde zich richt op het ontwikkelen van praktische tools en methoden om veranderingen in organisaties te implementeren.

Voor wie zijn deze studies interessant?

De studies zijn gericht zijn op het begrijpen en verbeteren van de manier waarop organisaties werken en veranderen, en daarmee vooral relevant voor mensen die werkzaam zijn in een adviserende rol bij een grote organisatie werken. Denk aan operationeel managers en HR-managers die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van leiderschaps- en managementvaardigheden om organisaties effectief te kunnen leiden en veranderen. Ook binnen de overheid kan een deskundig op het gebied van organisaties en veranderingen van toegevoegde waarde zijn.

Concreet kunnen mensen die een carrière nastreven als organisatieadviseur, HR-manager, verandermanager, projectmanager, procesmanager, of consultant veel baat hebben bij deze studies.

Geschreven door Dennis van Houts

Dennis, hoofdredacteur van CooleSuggesties.nl. Getrouwd, vader van twee zoons. Beetje nerdy, houdt van lekker eten en films kijken. Verslindt boeken bij het leven.