logo-liggend-wit-donkerblauw-klein

Het verschil tussen een offerte en een aanbesteding

Een offerte is een prijsopgave. Een klant vraagt wat jouw dienst of product precies gaat kosten en hoe je de opdracht gaat uitvoeren. De klant is in ieder geval geïnteresseerd in jouw bedrijf.

Beschrijving

Belangrijk is dat de beschrijving van de opdracht juist wordt weergegeven. Een offerte is een soort samenvatting van een mogelijke opdracht met de betreffende werkzaamheden, planning en kosten. Een offerte maken is een zakelijk voorstel waarin je een prijsberekening, werkzaamheden, planning en/of verwachting beschrijft. Met de offerte bied je iemand een specifiek gericht aanbod.

Opdracht

De offerte bevat een samenvatting van de opdracht en de stappen die uitgevoerd worden. De kosten en de tarieven, een geldigheidsdatum van de offerte en een verwijzing naar de algemene voorwaarden. Een offerte is geldig zodra beide partijen hier een akkoord op geven. Meestal staat er op een offerte een datum tot wanneer deze geldig is, en moet de klant deze dus daarvoor ondertekenen met een datum, plaatsnaam en handtekening.

Aanbesteding

Bij de overheid heet offreren een aanbesteding doen. Er zijn verschillende fasen in de procedure te onderscheiden namelijk de aankondigingsfase, de inschrijvingsfase en de gunningsfase. Het officiële aanbestedingskanaal is TenderNed en Aanbestedingskalender.nl. De overheid geeft op de site een opdrachtbeschrijving, geschiktheidseisen en de uitsluitingsgronden.

Procedures

De overheid maakt doorgaans onderscheid tussen drie typen aanbestedingen: de openbare en de niet-openbare aanbesteding en de onderhandse aanbesteding. Aanbestedingen kosten tijd omdat het veel verzamel- en schrijfwerk vergt. De aanbestedingsdocumenten dienen goed en nauwkeurig bestudeerd worden. Bepaal of het duidelijk is wat de opdrachtgever wenst en of de opdracht bij je past. Bepaal vooral of je voldoet aan wat er gevraagd wordt: eisen, criteria, voorwaarden, planning. Bij elke aanbesteding is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Een belangrijk criterium is de omzet-eis die de opdrachtgever stelt. De omzeteis mag maximaal drie keer de omvang zijn van de opdracht. Door een combinatie aan te nemen wordt de omzet van de verschillende samenwerkingspartners opgeteld en telt het gezamenlijk mee. Dit maakt het mogelijk dan kleinere zzp’ers toch mee kunnen doen.

Geschreven door Rianne

Rianne, moeder van twee pubers, part-time werkzaam als SEO-specialist bij een webdesignbureau en ontzettend actief op CooleSuggesties.nl! Ze houdt van gezellige dingen doen met het gezin, uitstapjes ondernemen, lezen, een goede latte en van films kijken.