logo-liggend-wit-donkerblauw-klein

Een te hoge WOZ-waarde? Maak bezwaar op de nieuwe WOZ-waarde van je huis!


Ieder jaar wordt de waarde van je huis ingeschat door de gemeente. Daarbij houden ze rekening met de Wet Waardering Onroerende Zaken. Op zich is dat een goede stelregel, maar zoals bij meerdere wetten, zijn er een paar zaken die gemeentes zelf kunnen invullen. Vaak wordt de WOZ-waarde bepaald aan de hand van taxaties van woningen. Daarbij wordt een taxatie als steekproef gebruikt van een onlangs verkochte woning. Aan de hand daarvan wordt de waarde van jouw huis bepaald. Je snapt: hoe duurder de huizen verkocht worden, des te hoger zal je WOZ-waarde worden.

Wat is het gevolg van een te hoge WOZ-waarde?

In de belastingaangifte van ieder jaar moet je de WOZ-waarde opgeven. Over deze waarde van je woning betaal je onroerendezaakbelasting. Maar dat is niet alles. Een percentage daarvan wordt meegenomen in je belastbare inkomen – daar moet je dus simpelweg belasting over betalen. Hoe hoger de WOZ-waarde van je huis, des te hoger het bedrag dat je aan belasting moet betalen. Zakt die waarde dus minder snel dan de huizenmarkt, of stijgt hij ineens abnormaal snel? Dan kan het dus zomaar zijn dat je ook echt te veel betaalt. Zonde!

Nog meer belasting

Er is nog meer. Er zijn namelijk nog meer gemeentelijke belastingen die aan de hand van de huizenwaarde wordt vastgesteld. Zo is de hoogte van de waterschapsbelasting gerelateerd aan de WOZ-waarde, en worden in sommige gemeenten ook voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Ook bij het erven of schenken van woningen is de WOZ-waarde bepalend, en wel voor het vaststellen van de hoogte van de schenk- of erfbelasting.

Is mijn WOZ-waarde wel juist?

Steeds meer woningeigenaren hebben het gevoel dat ze te veel betalen voor hun huis. HOe kun je weten of de huizenprijs wel correct is? Welnu: je kunt de waarde van je huis vergelijken met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in jouw buurt – die kun je gewoon opvragen bij het Kadaster, maar je kunt ook even zoeken op bijvoorbeeld Funda. Daarnaast zou je bij de gemeente kunnen informeren naar de taxatieverslagen, waar de prijs van jouw woning op gebaseerd is. Op waarderingskamer.nl kun je de gemiddelde stijging en daling per gemeente zien. Wijkt de waardeontwikkeling van jouw woning daar veel van af? Dat kan al reden zijn om bezwaar te maken.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Denk je dat de waarde van je woning te hoog is ingeschat? Dan is het tijd om aan de bel te trekken, en wel binnen 6 weken nadat je de WOZ-beschikking hebt ontvangen. Je kunt zelf bezwaar aantekenen, maar het is veel eenvoudiger om het uit te besteden aan een expert. Laat je het bezwaar WOZ via bezwaarmaker.nl lopen, dan kost je dat niks. Blijkt het bezwaar ongegrond, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Is het bezwaar wel gegrond, dan worden onze kosten door uw gemeente betaald. Dat is nog eens risicoloos bezwaar maken, nietwaar? Kijk dus snel naar de WOZ-waarde van jouw huis en oordeel of je bezwaar kunt maken. Bij twijfel? Gewoon indienen. Het kan geen kwaad!

Geschreven door Dennis van Houts

Dennis, hoofdredacteur van CooleSuggesties.nl. Getrouwd, vader van twee zoons. Beetje nerdy, houdt van lekker eten en films kijken. Verslindt boeken bij het leven.