logo-liggend-wit-donkerblauw-klein

Recensie: Over goede smaak. Een handboek voor de gentleman


Over goede smaak Over goede smaak valt niet te twisten. Waarom niet? Welnu, omdat iedereen d’r een andere gedachtegang op nahoudt, natuurlijk! Wat is mooi, aardig, onzelfzuchtig, netjes, knap? dat hangt maar net af van de situatie waarin jij zelf verkeerd. Het kleine boekje Over goede smaak gaat daar dieper over in. Het is een aantal fragmenten uit een oud boek, dat 24 jaar geleden verscheen onder de naam Het boek van de hoveling. Het is een vertaling van een ongeveer 600 jaar oud boek. Daarin laat de schrijver, Baldassar Castiglione, discussies en gesprekken plaatsvonden aan het hertogelijk hof van Urbino. Daar werden namelijk vier avonden lang gesproken – of liever gezegd gediscussieerd – over de volmaakte hoveling en de volmaakte hofdame. Waaraan moesten zij voldoen, en welke karaktertrekken moesten zij hebben? Duidelijk is wel dat de schrijver graag nadacht over goede smaak, en ook kritische kanttekeningen maakte bij geldende normen en waarden. Die sarcastische ondertoon is meer dan eens tastbaar in de discussies. Het boek Over goede smaak is ondanks die humoristische ondertoon en een bron van goede normen en waarden ook een mooi tijddocument geworden van de alom geldende normen op verschillende gebieden: relaties, kleding, hoffelijkheid en veel, veel meer. En dankzij deze informatie zul je ook meer inzicht krijgen in de kunststromingen van die tijd, want ook al komt de kunst kort aan bod, schemeren de normen er toch in door. Bovendien heeft deze uiteenzetting van de ‘ideale hoveling’ model gestaan voor de Britse gentleman. Baldassar Castiglione (1478-1529) trad in 1499 in dienst van Francesco Gonzaga te Mantua. Van 1504 tot 1513 diende hij aan het hof van Urbino achtereenvolgens de hertogen Guidobaldo da Montefeltro en Francesco Maria della Rovere. In werd hij als ambassadeur van Urbino naar Rome gezonden, waar hij vriendschap sloot met Rafaël, die van hem een beroemd geworden portret schilderde. Van 1524 tot zijn dood was hij pauselijk nuntius in Spanje. Over goede smaak, Baldassar Castiglione Athenaeum, 96 pagina’s, paperback. Prijs: 12,50 euro. ISBN: 9789025307486

Boeken koop je bij je plaatselijke boekhandel.
Online bestellen kan onder andere op:

Geschreven door Rianne

Rianne, moeder van twee pubers, part-time werkzaam als SEO-specialist bij een webdesignbureau en ontzettend actief op CooleSuggesties.nl! Ze houdt van gezellige dingen doen met het gezin, uitstapjes ondernemen, lezen, een goede latte en van films kijken.