logo-liggend-wit-donkerblauw-klein

Kinderpostzegels 2021: Olivier B. Bommel


Met Nederlands bekendste striphelden Olivier B. Bommel en Tom Poes op de postzegel wil Stichting Kinderpostzegels kinderen in Nederland steun bieden na een moeilijke periode. Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. Vandaag gaan kinderen uit groep 7 en 8 langs de deuren voor de kinderpostzegelactie. De actie duurt tot 6 oktober. Speciaal voor deze serie kinderpostzegels ontwierp de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH) een eerstedagenvelop. De postzegels en de eerstedagenvelop zijn vanaf 13 september 2021 verkrijgbaar.

Martijn Bulterman, voorzitter van de NVPH: “We hebben allemaal als kind ‘gelopen’ voor de kinderpostzegels. Net als veel kinderen nu, vond ik het toen zelf ook spannend om langs de deuren te gaan. De coronacrisis blijkt ingrijpende effecten gehad te hebben op levens van 1,5 miljoen basiskinderen. Ik schrok ervan te horen dat het huiselijk geweld toenam en kinderen meer te maken kregen met armoede. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds zichtbaarder, laat stichting Kinderpostzegels weten. De extra aandacht aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen, steun ik dan ook van harte. Je gunt ieder kind een beetje Ollie B. Bommel.“

Over Olivier B. Bommel

Dit jaar vieren bekende striphelden Olivier B. Bommel en Tom Poes hun tachtigste verjaardag. In 1941 verscheen het eerste verhaal van de in totaal 177 verhalen, geschreven door Marten Toonder (1912-2005). De heer Bommel is een ietwat excentrieke doch gulle, gastvrije en vergevingsgezinde antiheld. Hij is over het algemeen dom, ijdel, onzeker, naïef, onpraktisch, laf (terwijl hij zelf juist zo graag prat gaat op zijn vermeende dapperheid), onnadenkend, kortzichtig, impulsief, kleinzerig, koppig, betweterig en onvoorzichtig in zijn oordelen, maar ook volstrekt eerlijk en goed. Van zijn makers hand, Marten Toonder, zijn er veel citaten bewaard gebleven die nog regelmatig worden gebruikt.

Over de eerstedagenvelop

In de postzegelhandel waren vroeger de enveloppen zonder zegels los te koop. Verzamelaars frankeerden ze en stuurden ze (in een omslag) naar de PTT, om ze daar op de dag van uitgifte af te laten stempelen. Na 1960 gingen steeds meer verzamelaars de enveloppen ‘blanco’ (zonder adres) verzamelen. Oudere eerstedagenveloppen zonder adres zijn schaars en een interessante investering. De NVPH ontwerpt jaarlijks zo’n vijftien eerstedagenveloppen passend bij de postzegelserie; een geliefd verzamelobject voor themaverzamelaars.

Over NVPH

De NVPH is de vakorganisatie voor de beroepspostzegelhandel in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren is in 1928 opgericht. Jaarlijks geeft de NVPH de postzegelcatalogus uit en ontwerpt ze, in samenwerking met PostNL, zo’n twintig verschillende eerstedagenveloppen. De NVPH heeft 117 leden.

Geschreven door Dennis van Houts

Dennis, hoofdredacteur van CooleSuggesties.nl. Getrouwd, vader van twee zoons. Beetje nerdy, houdt van lekker eten en films kijken. Verslindt boeken bij het leven.