logo-liggend-wit-donkerblauw-klein

Duraludon in Pokemon Unite


Draai tegenstanders in Pokémon UNITE dol met Duraludon, die zich nu bij jouw team kan voegen. Deze Ranged Attacker staat klaar om licht in te zetten, aarde weg te vegen en verwoestingen aan te richten en zo de winst op te eisen. Bij zijn basisaanval vuurt Duraludon een heftige lichtstroom uit zijn mond af, waarbij hij letsel toebrengt aan vijandige Pokémon die hij raakt. Deze aanval wordt elke derde keer een opgewaardeerde aanval. Hierbij wordt een lange lichtstraal afgevuurd die aanzienlijk letsel toebrengt aan vijandige Pokémon die hij treft. Heavy Metal, de Ability van Duraludon, voorkomt eenmaal dat hij omvergeworpen of weggeschoven wordt. Na activering treedt er vervolgens een afkoelingsperiode op.

Aanvallen van Duraludon

  • Op level 1 en level 2 kan Duraludon Laser Focus en Metal Claw leren.
  • Op level 5 kan Laser Focus opgewaardeerd worden tot een van de volgende twee aanvallen: Flash Cannon of Dragon Pulse.
  • Op level 7 kan ook Metal Claw opgewaardeerd worden tot een van de volgende twee aanvallen: Dragon Tail of Stealth Rock.

Games koop je online bij:

Bekijk de Duraludon trailer

Laser Focus

Laser Focus vermindert kortstondig het letsel dat Duraludon oploopt. Nadat Duraludon Laser Focus gebruikt heeft, brengen zijn basisaanvallen maximaal driemaal extra letsel toe aan vijandige Pokémon.

Metal Claw

Bij Metal Claw slaat Duraludon toe met zijn scherpe klauwen. Hierbij brengt hij letsel toe aan vijandige Pokémon en verlaagt hij kortstondig hun bewegingssnelheid. Nadat Duraludon Metal Claw heeft gebruikt, wordt zijn volgende basisaanval opgewaardeerd.

Flash Cannon

Wanneer Duraludon de vuurkracht van Flash Cannon inzet, veroorzaakt hij in een aangegeven richting scheuren in de grond. Hierdoor brengt hij letsel toe aan vijandige Pokémon in het werkingsgebied en verlaagt hij kortstondig hun bewegingssnelheid. Kort nadat Duraludon deze aanval gebruikt heeft, verzamelt hij al zijn lichtenergie en vuurt hij al deze energie in één keer als een lichtkanon af wanneer hij een basisaanval of een opgewaardeerde aanval uitvoert. Deze kanonaanvallen hebben een groter bereik en brengen letsel toe aan alle vijandige Pokémon die door het licht getroffen worden. Opgewaardeerde kanonaanvallen brengen meer letsel toe dan basiskanonaanvallen. Tevens verlagen ze kortstondig de bewegingssnelheid van getroffen vijandige Pokémon. Wanneer Flash Cannon opgewaardeerd wordt, maakt hij vijandige Pokémon in het werkingsgebied kortstondig machteloos.

Dragon Pulse

Bij Dragon Pulse, de tweede aanval, wordt de energie van Duraludon opgeladen voordat hij letsel toebrengt aan Pokémon in het werkingsgebied. De bewegingssnelheid van Duraludon neemt tijdens het laden af. Hoe langer het opladen van deze energie echter duurt, hoe breder het werkingsgebied van deze aanval wordt en hoe groter het letsel is dat hij toebrengt. Nadat Duraludon Dragon Pulse geleerd heeft, verschijnt er een letselteken op vijandige Pokémon die getroffen worden. Wanneer Dragon Pulse een Pokémon met een letselteken treft, brengt hij deze Pokémon extra letsel toe voor elk aanwezig letselteken. Daarna worden alle letseltekens verwijderd. Als Dragon Pulse een vijandige Pokémon knock-out slaat, neemt zijn afkoelingsperiode af en brengen de volgende drie basisaanvallen van Duraludon extra letsel toe. Bij een treffer neemt de afkoelingsperiode van Dragon Pulse verder af. Dragon Pulse kan opgewaardeerd worden om de HP van Duraludon te herstellen als de aanval een Pokémon uit het vijandige team buiten gevecht stelt.

Dragon Tail

Dragon Tail versterkt de aanzienlijke omvang van Duraludon zodanig dat vijandige Pokémon weggeschoven worden en Duraludon zelf iets achteruitgaat. Nadat Duraludon de duw uitgevoerd heeft, wordt zijn volgende basisaanval opgewaardeerd. Er kunnen maximaal twee pogingen van Dragon Tail achter de hand gehouden worden. Na opwaardering brengt Dragon Tail extra letsel toe.

Stealth Rock

Bij Stealth Rock creëert Duraludon een veld met zwevende stenen door een steen naar een aangegeven gebied te gooien. Het veld brengt na verloop van tijd letsel toe aan vijandige Pokémon in het werkingsgebied en verlaagt kortstondig hun bewegingssnelheid. Als de gegooide steen een vijandige Pokémon raakt voordat hij het aangegeven gebied bereikt, wordt de plek waar de steen de Pokémon raakt, het middelpunt van het werkingsgebied. Als Stealth Rock een vijandige Pokémon een bepaald aantal keren letsel toebrengt, kan deze Pokémon zich kortstondig niet bewegen. Nadat Duraludon Stealth Rock heeft gebruikt, wordt zijn volgende basisaanval opgewaardeerd. Er kunnen maximaal twee pogingen van Stealth Rock achter de hand gehouden worden. Opwaardering van Stealth Rock verhoogt het maximumaantal pogingen dat achter de hand gehouden kan worden.

Bekijk de Battle Pass trailer

Revolving Ruin, de Unite-aanval van Duraludon

Zet tegenstanders in vuur en vlam met Revolving Ruin, een wervelende aanval die er cool uitziet en aanzienlijk letsel toebrengt. Bij deze aanval vuurt Duraludon al rondtollend een lichtstraal op de grond af. Als de straal een vijandige Pokémon treft, brengt hij letsel toe, verschaft hij Duraludon een schild en verhoogt hij kortstondig zijn Attack-statistiek. Zowel het effect van het schild als de Attack-statistiek neemt toe als er meer vijandige Pokémon door de lichtstraal getroffen worden. Nadat Duraludon deze lichtstraal afgevuurd heeft, lopen vijandige Pokémon in het werkingsgebied ervan letsel op. Revolving Ruin laat tevens een brandende ring achter op de plaats waar de lichtstraal de grond geraakt heeft. Vijandige Pokémon die deze ring aanraken, lopen letsel op en hebben kortstondig een lagere bewegingssnelheid.

Games koop je online bij:

Geschreven door Rianne

Rianne, moeder van twee pubers, part-time werkzaam als SEO-specialist bij een webdesignbureau en ontzettend actief op CooleSuggesties.nl! Ze houdt van gezellige dingen doen met het gezin, uitstapjes ondernemen, lezen, een goede latte en van films kijken.