logo-liggend-wit-donkerblauw-klein

Disclaimer

Wij besteden op CooleSuggesties grote aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die wij plaatsen. Toch is het mogelijk dat er eventuele fouten en/of onvolkomenheden in de teksten op onze website voorkomen. CooleSuggesties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. Wij behouden ons het recht voor om op elk ogenblik onze website te wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen.

De website van CooleSuggesties verwijst regelmatig naar websites en/of informatiebronnen van derden. Soms in eigen artikelen, maar vaak ook in aangeleverde artikelen. CooleSuggesties staat niet in voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites en/of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Aangeleverde artikelen worden als dusdanig gemarkeerd onder het artikel. Dergelijke aangeleverde artikelen worden inhoudelijk niet gecontroleerd. Claims en meningen die in deze artikelen genoemd worden, zijn niet van ons. We controleren deze artikelen niet op correctheid en voeren geen controle uit op de links die in het artikel zijn verwerkt. CooleSuggesties heeft geen connectie met de bedrijven die in deze artikelen zijn vermeld en is niet verantwoordelijk voor transacties die je doet na het klikken op een link in het artikel.

Copyright

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande toestemming van CooleSuggesties.

Bij aangeleverde artikelen oefenen we geen controle uit op copyright van de aangeleverde teksten en beelden. De verantwoordelijkheid daarvan blijft bij de partij die ons de middelen heeft aangeleverd. Foto’s en beeldmateriaal dat wij niet zelf hebben geschoten, is afkomstig van het betreffende merk of pr-bureau en mag ook niet zonder toestemming worden gebruikt (wij hebben hier namelijk vaak wel de toestemming voor gekregen, maar kunnen niet toezeggen dat de afbeeldingen free to use zijn). Foto’s downloaden wij daarnaast van de stockfotosites Pexels.com en Unsplash.com.

Tref je materiaal aan waarvan jij van mening bent dat dit inbreuk maakt op jouw rechten of waarvan jij meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kun je bij CooleSuggesties een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen. Om je verzoek in behandeling te nemen, verzoeken wij een mail te sturen naar redactie@coolesuggesties.nl. Wij gaan zo snel mogelijk met je verzoek aan de slag. Daarvoor is het wel nodig alle informatie omhanden te hebben. Denk daarbij aan:

  • Je naam
  • Je mailadres
  • Een korte motivatie
  • Bewijsstukken dat jij de juiste intellectuele-eigendomsrechten hebt
  • Bewijsstukken dat er sprake is van een inbreuk op jouw rechten of van een persoon die jou heeft gemachtigd.

CooleSuggesties zal de gevraagde informatie verwijderen indien wij deze gegrond achten. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat CooleSuggesties enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.