logo-liggend-wit-donkerblauw-klein

Los conflicten in de vriendengroep op met een mediator

Conflicten die zich voordoen binnen vriendengroepen kunnen een grote impact hebben op de sfeer in zo’n groep. In het ergste geval leidt het tot het uiteenvallen van de groep. Waar men voorheen met veel plezier samenkwam, is het nu voortdurend zaak rekening te houden met de betrokkenen bij een conflict. Men komt het liefst niet naar dezelfde afspraak. Voorkom dat dergelijke situaties de groep uit elkaar laat vallen, door voor de hulp van een mediator te kiezen. Mediators in Utrecht, Amsterdam of bijvoorbeeld Rotterdam proberen naar een oplossing te zoeken, welke voor alle betrokkenen acceptabel is. Om het traject met een mediator effectief te laten zijn, is het essentieel dat alle betrokken partijen zich hierin kunnen vinden. Vrienden moeten het gevoel hebben vrijuit met de mediator te kunnen praten, om hun standpunten op tafel te leggen. 

Aan de slag met een gemeenschappelijke en acceptabele oplossing 

Op basis van de standpunten van de diverse betrokkenen bij het conflict in de vriendengroep zal een mediator in Utrecht de oplossingsrichting vormgeven. Door deze oplossing voor te leggen aan de betrokkenen wordt gekeken of deze verder aangepast moet worden, om iedereen zich hierin te kunnen laten vinden. Het vormt de basis voor het vervolg. Belangrijk om vooraf te beseffen is het gegeven dat een mediator altijd toekomstgericht probeert te werken. Logischerwijs zal stil worden gestaan bij het lopende conflict, maar de focus gaat daarbij al snel op de toekomst. Daarnaast speelt de duurzaamheid van de gekozen oplossing een belangrijke rol; het ontstane conflict moet niet alleen opgelost, maar voortaan ook voorkomen worden. 

Korte en relatief goedkope trajecten bij een mediator 

Een alternatief voor de hulp van een mediator kan het inschakelen van een advocatenkantoor zijn. Er zijn echter verschillende redenen die de hulp van een mediator interessanter maken, in het bijzonder voor vriendengroepen. Zo geldt dat trajecten bij een mediator over het algemeen minder lang lopen, dan wanneer men voor een gerechtelijke procedure kiest. Mede hierdoor vallen de kosten van een traject bij een mediator in de meeste gevallen lager uit. Zoals eerder aangehaald werd werkt een mediator toekomstgericht, daar waar een advocaat de nadruk ligt op het huidige conflict. Niet onbelangrijk: de hulp van een mediator wordt door de meeste mensen als enigszins informeel ervaren. Daar waar een advocaat zeer formeel te werk gaat. Het maakt de hulp van een mediator toegankelijker. 

Geschreven door Gastblogger

Dit artikel is niet door ons gecontroleerd op juistheid van informatie. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de websites waar dit artikel naar linkt.
Lees onze disclaimer voor meer informatie.